• Na ndiqni:

PROGRAMET KRYESORE

BASECAMP

Zinxhiri Vlerës në Industrinë e Sportit

Ne japim kontributin tonë për të lehtësuar ndërveprimin e operatorëve të industrisë së sportit, si edhe për të promovuar përfitimet sociale dhe ekonomike që kjo industri sjell në nivel kombëtar.

LABORATORI JETËSOR

Shëndet, Sport dhe Mirëqenie

Laboratori jetësor Barleti përdor metodologjinë novatore të kërkimit për të hartuar dhe zhvilluar studime kërkimore dhe zgjidhje inovative. Ky laborator jetësor do të studiojë çështje të lidhura me shëndetin, sportin dhe mirëqënien.

THE NET

Shërbimi dhe Mbështetja Sociale

THE NET synon të promovojë një shoqëri të integruar që mbron të drejtat e target grupeve më të cenueshme të shoqërisë si: fëmijët, të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara etj…

SAMKO

Sporti Amator dhe Korporativ

SAMKO ka për qëllim promovimin e sportit amator dhe atë të punonjësve në Shqipëri duke u bazuar në idealet e demokracisë, solidaritetit dhe jetesës së shëndetshme në të gjithë elementët e saj.

SPORTI NË SHKOLLA DHE KOMUNITET

Promovimi i sportit në shkollë dhe komunitet është thelbësor për ndryshimin e qëndrimit të brezave të ardhshëm ndaj aktivitetit fizik.

 

 

 

AKADEMIA PROFESIONALE BARLETI

Akademia Profesionale Barleti synon të plotësojë mangësinë që ekziston aktualisht në konteksin shqiptar përsa i përket mundësisë së zhvillimit profesional të punonjësve të industrisë së sportit, nevojës direkte që ata kanë për të zhvilluar më tej njohuritë…

DREJTIMET KRYESORE TË VEPRIMTARISË

SPORTI DHE AKTIVITETI FIZIK

Sporti dhe aktiviteti fizik janë jashtëzakonisht të rëndësishme për shëndetin dhe mirëqenien e njerëzve të të gjitha grupmoshave. Nga ana tjetër, ata konsiderohen një nga kontribuesit kryesorë të zhvillimit ekonomik dhe social të një shteti.

 

 • Industria e Sportit
 • Sporti profesionist dhe performanca
 • Sporti në Komunitet
 • Sporti Amator dhe Korporativ

Më shumë >>

SHËNDETI DHE MJEKËSIA

Shëndeti është një koncept pozitiv që thekson burimet sociale, personale, si dhe kapacitetet fizike të një individi. Të pasurit e një shëndeti të mirë është thelbësor për të jetuar një jetë të gjatë dhe aktive.

 • Mjekësia dhe kujdesi shëndetësor
 • Terapia dhe rehabilitimi
 • Teknologjia e diagnostikimit dhe trajtimit mjekësor
 • Shëndeti dhe siguria në punë
 • Psikologjia dhe Shëndeti Mendor

Më shumë >>

TURIZËM, UDHËTIME DHE ARGËTIM

Sektori i turizmit në vitet e fundit ka shënuar një rritje  të rëndësishme në realitetin shqiptar duke sjellë benefite domethënëse edhe për ekonominë. Shoqata Barleti  është e angazhuar për të dhënë kontributin e saj në zhvillimin e turizmit në nivel lokal, kombëtar, rajonal…

 • Turizmi dhe industritë e ndërlidhura me të
 • Turizmi sportiv dhe i aventurës
 • Udhëtim, turizëm dhe kohë të lirë
 • Hotel, restorante dhe katering

Më shumë >>

MIRËQËNIE DHE JETESË E SHËNDETSHME

Një mënyrë jetese e shëndetshme është e rëndësishme për të gjithë. Kur kujdesemi për shëndetin tonë fizik, ndihemi edhe më mirë – më në formë, më të relaksuar dhe më të aftë për t’u përballur me gjërat. Kjo është veçanërisht e rëndësishme edhe për shëndetin tonë mendor.

 • Mirëqenia Fizike, Mendore dhe Sociale
 • Ushqyerja e Shëndetshme dhe Dieta
 • Shmangia e Substancave të Dëmshme
 • Fitnes dhe Ushtrime Fizike
 • Jetë Aktive Sociale

Më shumë >>

Ne ofrojmë një variacionesh kursesh dhe trajnimesh për profesionistët e sportit (të rinj dhe me përvojë) për ti ndihmuar të rrisin nivelin e njohurive dhe aftësive jo vetëm për të avancuar më tej në karrirën e tyre por mbi të gjitha për të ofruar shërbime sa më cilësore për klientelën me të cilën ndërveprojnë.

 • Kapitali Njerëzor
 • Promovimi i Tregut të Punës
 • Edukimi me anë të sportit
 • Edukim për Kujdesin Shëndetësor

Më shumë >>

Sporti është provuar të jetë një mjet efektiv për të siguruar kohezion social, përfshirje dhe respekt për çdo anëtar të komunitetit. Ai ka fuqinë jo vetëm të forcojë marrëdhëniet ndërmjet njerëzve por edhe ti nxisë të shikojnë përtej interesave të tyre individuale. Nëpërmjet aktiviteteve sportive ne i ndihmojmë të rinjtë që në mënyrë proaktive të marrin pjesë dhe të kontribuojnë në adresimin e çështjeve të tilla si racizmi, diskriminimi, homofobia, ekstremizmi, mizogjinia dhe sjellje të tjera antisociale, si dhe të mësojnë të respektojnë diversitetin.

 • Punë sociale dhe këshillim
 • Aktivizimi Rinor dhe Vullnetarizmi
 • Respekti dhe Siguria në Sport
 • Komuniteti dhe Kohezioni Social
 • Të Drejtat e Njeriut

Më shumë >>

Inovacioni në sport ka potencial të rrisë nivelin e punësimit dhe të nxisë krijimin një shoqërie sa më gjithëpërfshirëse. Eventet sportive në përgjithësi duhet të përfshijnë komunitetin lokal në një mënyrë sa më inovative për të siguruar zhvillim të qëndrueshmëm.

 • Inovacioni dhe Teknologjitë e Reja në Sport
 • E Ardhmja Dixhitale në Shëndetësi
 • Sipërmarrjet e reja në industrinë e Sportit dhe Shëndetit
 • Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm
 • Lab i mjekësisë sportive dhe shëndetit

Më shumë >>

Ne kemi nevojë për mjedise të sigurta, të shëndetshme dhe mbështetëse për të pasur një shëndet të mirë. Mjedisi në të cilin jetojmë është një përcaktues kryesor i shëndetit dhe mirëqenies sonë.

 • Uji
 • Menaxhimi i Mbetjeve
 • Siguria Ushqimore
 • Cilësia e ajrit
 • Ekspertiza Sanitare

Më shumë >>

Lajme dhe Aktivitete

INICIATIVA DHE PROJEKTE

Barleti Violley: Ekipi Profesionist

Skuadra e Barletit ne volejboll për femra u themelua në vitin 2003, nga Z. Gafurr Dudaj, dhe në fillimet e saj mbajti emrin “Aulona Volley”…

Rini Aktive

Lëvizja RINI AKTIVE synon ngritjen e një programi kombëtar që ve në qendër mirëqënien mendore dhe zike të nxënësve të arsimit parauniversitar,…

KLASTERI I INDUSTRISË SPORTIVE

Projekti synon të mbështesë ndërveprimin e operatorëve të industrisë së sportit në rang kombëtar, të kontribuojë në ngritjen e një platforme kombëtare të aktorëve të kësaj industrie për informim, komunikim dhe promovim  si edhe të nxisë sipërmarrjet e reja brenda industrisë. 

BE ACTIVE

Projekti ka për qëllim të promovojë rëndësinë e aktivitetit fizik për mirëqenien fizike, mendore dhe sociale të njerëzve por edhe të inkurajojë individët të jenë aktive gjatë gjithë vitit duke u bërë pjesë e programeve të ndryshme sportive të ngritura për ta.

KAMPIONËT E GJIMNAZEVE

Projekti synon të gjallërojë jetën e të rinjve të kryeqytetit duke ju rritur ndërgjegjësimin mbi përfitimet e aktivitetit të rregull fizik dhe duke i nxitur të bëhen pjesë e kampionateve sportive të cilat do të organizohen në nivel bashkie.

AKADEMIA PROFESIONALE E SPORTIT DHE MIRËQENIES

Projekti ka për qëllim të plotësojë mangësinë që ekziston aktualisht në konteksin shqiptar përsa i përket mundësisë së zhvillimit profesional të punonjësve të industrisë së sportit, nevojës direkte që ata kanë për të zhvilluar më tej njohuritë dhe aftësitë, për të qënë të përditësuar me zhvillimet e fundit të profesionit si parakusht i rëndësishëm për të avancuar më tej në karrierë dhe për të ofruar shërbime sa më cilësore për klientët e tyre.

KAMPIONATI RAJONAL I LOJRAVE UNIVERSITARE

Projekti do të promovojë vlerat multidimensionale të sportit në nivel rajonal, duke e kthyer Tiranën në kryefjalën e sportit universitar dhe duke bërë bashkë përveç studentëve edhe sportistë, akademikë sporti, menaxherë, trajnerë apo edhe sportdashës.

NGRITJA E QENDRËS BURIMORE TË DISIPLINAVE SPORTIVE

Projekti synon të kontribuojë në ngritjen e qendrës burimore të disiplinave sportive duke realizuar një bazë instumentash metodike që mbështesin të mësuarin vizual të disiplinave sportive nga nxënësit e arsimit parauniversitar, duke përfshirë në këto instrumenta elementët e duhur teknikë dhe didaktikë për të siguruar një proces mësimor stërvitor efikas.

STAFI

Staf për Menaxhim dhe Zhvillim Projektesh

Dr. Reta Pinderi – Menaxher projektesh
Diantina Zuna – koordinator projektesh
Prof. Dr. Artan Shyti – expert / trajnime
Prof. Dr. Piro Prifti – expert / trajnime
Silvana Delia – expert / trajnime
Qatip Bara – expert / trajnime

Staf mbështetës

Edis Llane – Support ICT
Ergys Riveni – Support Logjistië

Ekspertë të asociuar

Dr. Artan Pogoni
Prof. As. Gavrosh Kavaja
Besa Hyseni
Ardiola Bodinaku

PARTNERË
RRJETE NDËRKOMBËTARE
DONATORËT