• Na ndiqni:

SPORTI NË SHKOLLA DHE KOMUNITET

….

SPORTI PROFESIONIST

….

SPORT AMATOR DHE KORPORATIV

….

AKADEMIA E SPORTIT BARLETI

….

THE NET - Sporti Social dhe i Qëndrueshëm

….

BASECAMP - Industria e Sportit

….

AKSET E VEPRIMTARISË

SPORTI SI INDUSTRI DHE PROFESION

Sporti tashmë njihet globalisht si një industri e rëndësishme për gjenerimin e të ardhurave dhe mundësive të punësimit në aktivitete të ndryshme brenda ndhe jashtë fushës së sportit. Nëpërmjet organizimit të eventeve të ndryshme sportive ne synojmë të mbështesim më tej zhvillimin e kësaj industrie duke i dhënëvendin e merituar jo vetëm lojtarëve, por edhe profesionistëve dhe ekspertëve të tjerë sportit.

Më shumë >>

AKTIVITETET FIZIKE, KOMUNITETET DHE SJELLJA SOCIALE

Komunitetet që marrin pjesë në aktivitete fizike dhe rekreacion zhvillojnë lidhje të forta sociale, janë vende më të sigurta dhe njerëzit që jetojnë në to janë përgjithësisht më të shëndetshëm dhe më të lumtur krahasuar me komunitet ku aktiviteti fizik nuk është prioritet.  Ne inkurajojmë komunitetet të angazhohen në mënyrë aktive në aktivitete fizike sepse përtej përfitimeve shëndetësore, efekte pozitive konstatohen në ndërveprimet sociale midis anëtarëve të komunitetit dhe nëpromovimin e sjelljeve prosociale.

Më shumë >>

REKREACIONI, STILI I JETESËS DHE TURIZIMI

Sektori i turizmit në vitet e fundit ka shënuar një rritje  të rëndësishme në realitetin shqiptar duke sjellë benefite domethënëse edhe për ekonominë. Shoqata Barleti  është e angazhuar për të dhënë kontributin e saj në zhvillimin e turizmit në nivel rajonal, kombëtar, lokal si edhe në promovimin dhe ruajtjen e vlerave tëidentitetit kombëtar.Një komponent i rëndësishëm i punës së shoqatës është organizimi i aktiviteteve që edukojnë dhe promovojnë stilin e shëndetshëm të jetesës tek i gjithë komuniteti.

Më shumë >>

SHËNDETI DHE MIRËQENIA

Pavarësisht nëse angazhoheni në sport si profesionistë apo amatorë, ne ofrojmë lehtësira dhe aktivitete që synojnë të promovojnë stile jetese aktive për të gjithë komunitetin, duke lidhur sportin me shëndetin, ushqerjen e mirë dhe praktika të tjera të shëndetshme jetese.

Më shumë >>

Ne ofrojmënjë variacionesh kursesh dhe trajnimesh për profesionistët e sportit (të rinj dhe me përvojë) për ti ndihmuar të rrisin nivelin e njohurive dhe aftësive jo vetëm për të avancuar më tej në karrirën e tyre por mbi të gjitha për të ofruar shërbime sa më cilësore për klientelën me të cilën ndërveprojnë.

Sporti është provuar të jetë një mjet efektiv për të siguruar kohezion social, përfshirje dhe respekt për çdo anëtar të komunitetit. Ai ka fuqinë jo vetëm të forcojë marrëdhëniet ndërmjet njerëzve por edhe ti nxisë të shikojnë përtej interesave të tyre individuale. Nëpërmjet aktiviteteve sportive ne i ndihmojmë të rinjtë që në mënyrë proaktive të marrin pjesë dhe të kontribuojnë në adresimin e çështjeve të tilla si racizmi, diskriminimi, homofobia, ekstremizmi, mizogjinia dhe sjellje të tjera antisociale, si dhe të mësojnë të respektojnë diversitetin.

Inovacioni në sport ka potencial të rrisë nivelin e punësimit dhe të nxisë krijimin një shoqërie sa më gjithëpërfshirëse. Eventet sportive në përgjithësi duhet të përfshijnë komunitetin lokal në një mënyrë sa më inovative për të siguruar zhvillim të qëndrueshmëm

Lajme dhe Aktivitete

INICIATIVA DHE PROJEKTE

Barleti Violley: Ekipi Profesionist

Skuadra e Barletit ne volejboll për femra u themelua në vitin 2003, nga Z. Gafurr Dudaj, dhe në fillimet e saj mbajti emrin “Aulona Volley”…

Rini Aktive

Lëvizja RINI AKTIVE synon ngritjen e një programi kombëtar që ve në qendër mirëqënien mendore dhe zike të nxënësve të arsimit parauniversitar,…

Projekt 1

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

STAFI

Staf për Menaxhim dhe Zhvillim Projektesh

Dr. Reta Pinderi – Menaxher projektesh
Diantina Zuna – koordinator projektesh
Prof. Dr. Artan Shyti – expert / trajnime
Prof. Dr. Piro Prifti – expert / trajnime
Silvana Delia – expert / trajnime
Qatip Bara – expert / trajnime

Staf mbështetës

Edis Llane – Support ICT
Ergys Riveni – Support Logjistië

Ekspertë të asociuar

Dr. Artan Pogoni
Prof. As. Gavrosh Kavaja
Besa Hyseni
Ardiola Bodinaku