• Na ndiqni:
PROJEKTE

“Në pritje të Integrimit Europian: Edukimi i të rinjve për të njohur dhe brendësuar vlerat Europiane”

Qëllimi i  përgjithshëm:
Të mbështesë të rinjtë për të njohur dhe brendësuar vlerat Europiane, si edhe për të pasur akses në të njëjtat mundësi sociale, ekonomike dhe kulturore si bashkëmoshatarët e tyre në Europë.

 Objektivat specifike:

  • Të edukojë të rinjtë mbi rëndësinë e njohjes dhe brendësimit të vlerave Europiane për zhvillimin e tyre individual.
  • Të promovojë sportin si mjet efektiv për të edukuar të rinjtë me vlera të qenësishme Europiane.
  • Të përmirësojë aksesin e të rinjve ndaj të drejtave dhe mundësive të njëjta me bashkëmoshatarët e tyre Europianë.

Donator: Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
Periudha: Korrik 2021 – Prill 2022

  • Shperndaje në: